Clumberns hälsa
Våra hundar senvintern 2006

Clumberns Hälsa


Här finns lite information om Clumber Spanielns hälsa samt vilka hälsofaktorer man jobbar med inom rasen. Åsikterna som finns på min hemsida är mina privata.


Viktigt att komma ihåg är att rapportera in sjukdomar och hälsoproblem till rasklubben för att rätt kunskap och beslutsunderlag skall finnas. Detta är mycket viktigt i vår lilla ras.


Inom klubben finns det en tradition av öppenhet om hundars sjukdomar osv. Detta kan ibland misstolkas som om vår ras är sjukare än andra raser vilket alltså ofta är felaktigt.


Statistik om rasens och individers sjukdomar mm finns officiellt att titta på;


SKK Hunddata


SKK Avelsdata


SSRK's Rasdata


Länk till rasklubbens hemsida - www.clumber.netLiten avelsbas


Clumber Spanieln är en numerärt liten ras. Bekymret med det är att det är svårt att hitta avelspartner som inte är närbesläktade.


Vid valet av avelspartner så tittar man därför på vilken inavelsgrad den tilltänkta kombinationen får. Clumber Spaniel Klubben rekommenderar att en kombination inte skall överskrida 6%  i inavelsgrad, vilket i stort sett är lika med kusinparning.


Ju större inavelsgrad innebär desto större risk för sjukdomar. Genom att avla med en liten inavelsgrad så får man en friskare ras på längre sikt.


En frisk hund är alltid viktigare än en "snygg" hund. Min åsikt är att det aldrig finns argument till att avla där kombinationens inavelsgrad överstiger 6%.


Ett annat problem inom hundavel är överanvändning. På en avelskonferens rekommenderade en genetiker att en Clumber Spaniel inte bör ha fler än 3 kullar eller 17 st avkommor för att hålla rasen frisk och för att kunna bredda avelsbasen. Att överstiga detta är ren egoism.


Ett tips är att gå till SSRK Rasdata eller SKK Hunddata/Avelsdata och läs för att se hur Clumberuppfödare jobbar med inavelsgraden samt att inte överanvända enskilda individer.Osund exteriör


SKK's projekt Särskilda Rasspecifica Domareanvisningar (SRD) har listat Clumber spanieln som en av de raser som har premierats på utställningar till att bli osund hundras och med exteriöra överdrifter.


Det är riktigt att Clumbern skall vara "massiv" eller den tyngsta av spaniels med betoning på spaniels. En Clumber skall inte jämföras med molosser eller andra tunga raser och den skall absolut inte vara fet.

En Clumber är en jakthund!


Friska leder


Clumber Spanieln är en tung ras. Att alla hundar och speciellt tunga hundar, har friska leder är avgörande för hur hundens liv kommer att bli. Hunden får annars ont, kan inte röra sig som den behöver för att må bra, får därmed problem med humör, päls osv. Den får ett kort och plågsamt liv, helt enkelt. Man får heller aldrig glömma att Clumbern är en jakthund och har stor jaktlust.


Ca 65 % av alla Clumber Spaniels blir röntgade (Avelsdata Juli -09). Av dessa har 25,2 % HD (Höftledsdysplasi) och 38 % ED (Artros armbågar).


Idag uppmärksammas bl.a. rörelser extra mycket på Clumber Spanieln genom SKK's projekt Särskilda Rasspecifica Domareanvisningar (SRD). Rörelsestörningar pga. överdrivet tunga/feta, djupa kroppar och knappa vinklar, ska inte premieras på utställningar. Tyvärr premieras det ändå idag.


Läs på SKK.se om SRD.


Även om du har skaffat dig en Clumber för sällskap så är det av största vikt att du röntgar hundens leder - om du bryr dig om din hund det vill säga.Ögon


Clumber Spanieln har inga kända problem med ögonsjukdomar. Därför rekommenderas inte ögonlysning av klubben. Trots detta så ögonlyser en hel del sina hundar i samband med ledröntgen dvs vid 1 års ålder. Vi ögonlyser våra hundar vid 1 år samt vid 7 år.


Däremot finns en hel del problem hos Clumber spaniels och med ögats konstruktion såsom tex att ögonkanterna rullar in (entropion) eller rullar ut (ektropion) vilket är plågsamt för hunden. Det här är något som inte skall förekomma hos rasen men som tyvärr har ökat de senare åren.


Idag uppmärksammas ögon extra mycket på Clumber Spanieln genom SKK's projekt Särskilda Rasspecifica Domareanvisningar (SRD). "Huvud: Överdrivet tunga huvuden med mycket löst skinn och otillräckligt strama ögonkanter kan leda till problem", ska inte premieras på utställningar.Våra hundar i Bunn

Rygg


Den vanligaste orsaken till att en Clumber Spaniel avlivas är enligt försäkringsbolagens statistik, diskbråck. Rasens konstruktion med den tunga kroppen och den långa ryggen gör att man skall vara rädd om deras ryggar.

Dock är det helt fel att rekommendera stillhet till valpar och unga hundar. Ett bra sätt att så stark rygg är att låta hunden springa fritt i skogen dvs inte på stigar.


Att ha diskbråck är ett mycket plågsamt tillstånd för hunden och det är både dyrt och tungt arbete med att behandla. En del hundar som har opererats för diskbråck har tillfrisknat och lever som vanligt efteråt - dock med större försiktighet förståss. Somliga måste tyvärr avlivas.


Dubbla inte på problem!


Inga individer slås ut ur aveln pga att de har någon form av hälsoproblem. Rasens avelsbas är alldeles för liten för det. Sunt förnuft får råda och hundens välfärd måste alltid beaktas högst.


Håller man inavelsgraden nere (ej över 6%) så är risken för att avla på sjukdomar, ganska liten. Avla istället på fenotypen dvs den typ av hund som du gillar exteriört.


<<Tillbaka